1. Informacja o naszej firmie:

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki na jakich prowadzona jest sprzedaż w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.sklep-goralski.pl .
Właścicielem sklepu internetowego jest:

 

Rafał Tokarczyk, ul. Piłsudskiego 43a, 34-520 Poronin;

NIP:633-101-35-54, REGON:  492692726

(dalej zwany Sprzedawcą)

Dane do przelewu:

BOŚ BANK  21 1540 1115 3043 6051 0051 0001

e-mail: kontakt@sklep-goralski.pl

tel: +48 606615743

 

2. Zasady ogólne:

2.1 Sklep internetowy www.sklep-goralski.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową . Realizacja dotyczy Polski. W przypadku wysyłki za granicę – prosimy o kontakt e’mailowy w celu ustalenia warunków realizacji zakupów.

2.2 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków prowadzenia działalności sklepu internetowego.

2.3 Klientem może być firma lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.4 Złożenie zamówienia zastępuje z chwilą wybrania interesującego Państwa produktu oraz uzupełnienia wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia. Jeśli istnieje konieczność dodatkowego określenia produktu – prosimy taką informację wpisać w pole „Uwagi”.

2.5 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e’mailem informację o statusie zakupu na podany w formularzu adres internetowy.

2.6 Ceny podane na stronie www.sklep-góralski.pl są podane w PLN.

2.7 Koszt przesyłki na terenie Polski, niezależnie od ilości zamawianych rzeczy jest stały i wynosi 16 zł i odbywa się przez Pocztę Polskę SA. lub Firmę Kurierską. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

2.8 Przesyłkę wysyłamy niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na naszym koncie na adres podany w formularzu zamówienia. Termin płatności to 7 dni. Po tym terminie wystawiamy towar ponownie do sprzedaży. Jeśli potrzebują Państwo dłuższego terminu płatności – prosimy o umieszczenie tej informacji w „Uwagach” bądź bezpośrednio na nasz adres e’mailowy: kontakt@sklep goralski.pl

2.9 Do każdej przesyłki dołączony będzie dowód zakupu.

2.10 Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem lub zaliczeniem pocztowym.

2.11 W zależności od specyfiki zamówienia (np. szycia i haftowania gorsetu bądź spodni na dany rozmiar)- zastrzegamy sobie prawo do 2tyg terminu realizacji, o czym Klient zostanie poinformowany w pierwszym mailu po złożeniu zamówienia.

2.12 Zastrzegamy sobie prawo rozbudowy oferty o nowe produkty ale także możliwości wycofywania ofert, zmiany cen ofert a także wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych. Zastrzegamy sobie zmiany cen ( zmiana ta nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji).

3. Reklamacje, gwarancja oraz wymiana.

3.1. W naszej ofercie znajduje się zarówno towar nowy jak i w niewielkiej części towar używany.

3.2 Towar używany jest zawsze bardzo precyzyjnie opisany tak, aby nie było wątpliwości o rodzaju ewentualnych uszkodzeń. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny zwrócić towar oczekując zwrotu jego kosztów wraz z kosztem przesyłki od Sprzedawcy do Kupującego tj. 13zł (Ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów wchodząca w życie 25.12.2014). Kupujący składa oświadczenie na piśmie, że odstępuje od umowy kupna. Towar podlegający zwrotowi wysyła Kupujący do Sprzedawcy na swój własny koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania w niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje tym, że Sprzedawca będzie mógł żądać odszkodowania równego cenie rzeczy. Kupujący wraz ze zwróconym towarem zobowiązuje się zwrócić dowód zakupu. Na przesyłce pocztowej należy napisać „Zwrot”

Sprzedający zobowiązuje się zwrócić  środki za towar wraz z kosztem transportu od Sprzedającego do Kupującego – w sposób, jakiego użył konsument. Sprzedawca zwraca koszty transportu wg najtańszego taryfikatora. Sprzedawca zwraca w/w  środki w terminie do 14 dni od otrzymania towaru od Kupującego.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności Kuriera bądź pracownika Poczty a w przypadku zauważenia uszkodzeń – prosimy o kontakt z www.sklep-góralski.pl.

3.3 Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem lub zaliczeniem pocztowym.

3.4 Dokładamy wszelkich starań aby nowy towar przez nas sprzedawany był dobrej jakości. Zależy nam na zadowoleniu naszych klientów. Staramy się zawsze bezpiecznie opakować każdy sprzedany przez nas produkt.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności Kuriera bądź pracownika Poczty a w przypadku zauważenia uszkodzeń- prosimy o kontakt z www.sklep-góralski.pl.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego umową przez naprawę lub wymianę na inny. W przypadku niemożności podjęcia takich działań, Kupujący może domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Reklamowany towar Kupujący nadaje na swój koszt z dopiskiem „Reklamacja”. O reklamacji należy powiadomić Sprzedającego e’mailem. Kiedy reklamacja zostaje uwzględniona – następuje albo wymiana towaru albo zwrot środków za towar wraz z kosztem transportu od Sprzedającego do Kupującego – w sposób, jakiego użył konsument. Sprzedawca zwraca koszty transportu wg najtańszego taryfikatora. Sprzedawca zwraca w/w  środki w terminie do 14 dni od otrzymania towaru od Kupującego.

3.5 W przypadku złego dobrania rozmiaru towaru towar ten – w miarę dostępności w magazynie będzie wymieniany natychmiast po dostarczeniu do siedziby towaru źle dobranego. Zawsze informujemy o statusie reklamacji przez e’maila. Reklamowany towar Kupujący wysyła do Sprzedawcy na swój koszt. Towar reklamowany (kompletny, zawierający wszystkie części/elementy) należy wysłać niezwłocznie (do 14dni) i powiadomić nas o tym e’mailem… Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje odmową przyjęcia reklamowanego towaru. Zawsze także pozostajemy w kontakcie i służymy radą w sprawie doboru rozmiaru i odpowiemy na pytania zadane droga internetową.. Na przesyłce pocztowej dotyczącej wymiany towaru należy napisać „Wymiana”

3.6 Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny zwrócić towar oczekując zwrotu jego kosztów wraz z kosztem przesyłki od Sprzedawcy do Kupującego tj. 13zł (Ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów wchodząca w życie 25.12.2014). Kupujący składa oświadczenie na piśmie, że odstępuje od umowy kupna. Towar podlegający zwrotowi wysyła Kupujący do Sprzedawcy na swój własny koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania w niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym. Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje tym, że Sprzedawca będzie mógł żądać odszkodowania równego cenie rzeczy. Kupujący wraz ze zwróconym towarem zobowiązuje się zwrócić dowód zakupu. Na przesyłce pocztowej należy napisać „Zwrot” .

Sprzedający zobowiązuje się zwrócić  środki za towar wraz z kosztem transportu od Sprzedającego do Kupującego – w sposób, jakiego użył konsument. Sprzedawca zwraca koszty transportu wg najtańszego taryfikatora. Sprzedawca zwraca w/w  środki w terminie do 14 dni od otrzymania towaru od Kupującego.

4. Ochrona danych osobowych:
4.1. Dane osobowe niezbędne do realizacji procesu wysyłkowej, sprzedaży towarów są wykorzystywane przez sklep internetowy „sklep-goralski.pl, Rafal Tokarczyk” zgodnie z „RODO”  czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Każdy kupujący ma dostęp do własnych danych i może je modyfikować pisząc na adres: kontakt@sklep-goralski.pl. Pobierane dane służą wyłącznie do realizacji procesu wysyłkowego przez sklep internetowy „sklep-goralski.pl, Rafal Tokarczyk”.
4.2 Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez „sklep-goralski.pl, Rafal Tokarczyk” zgodnie z w/w „RODO”.

 


WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY I PRZESYŁANIA DANYCH (zgodnie z „RODO”)

Niniejsze „Wytyczne w zakresie ochrony i przesyłania danych” („Wytyczne”) określają warunki świadczenia usług przez sklep-goralski.pl, Rafał Tokarczyk” (zwanego „Sprzedającym”) na rzecz kupującego (zwanego dalej „Kupującym”).

1. ZAKRES, DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 Niniejsze Wytyczne stanowią integralną część umowy kupna/sprzedaży pomiędzy „Sprzedającym” a „Kupującym” i należy je interpretować łącznie. Jeśli nie stwierdzono inaczej, sprzedaż następuje na warunkach podanych w regulaminie sklepu internetowego , zamieszczonym powyżej na stronie internetowej www.sklep-goralski.pl w zakładce „regulamin”, które pozostają bez zmian. W przypadku sprzecznych warunków podanych w Wytycznych i Umowie Sprzedaży, Wytyczne mają moc nadrzędną.

1.2 Jeśli w Wytycznych nie stwierdzono inaczej, terminy pisane dużą literą mają takie samo znaczenie jak terminy określone w Umowie Sprzedaży.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Każda ze stron powinna podejmować odpowiednie kroki, aby chronić dane osobowe (tj. informacje dotyczące osób fizycznych, które można zidentyfikować) przetwarzane w ramach czynności związanych z realizacją „umowy kupna/sprzedaży” przed nieuprawnionych do nich dostępem, użyciem ich, usunięciem lub ujawnieniem; jak również aby przetwarzać te dane w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

2.2 Sklep internetowy „sklep-goralski.pl, Rafal Tokarczyk” przyznaje, że ponosi odpowiedzialność za obsługę i ochronę danych osobowych, które przechowuje i przetwarza w ramach wykonywania niezbędnych czynności wynikających z zakupu ( „umowa kupna/sprzedaży”) na stronie internetowej www.sklep-goralski.pl oraz z danych pochodzących z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

2.3 Administratorem pobieranych na stronie danych (tzn. określa cel i sposoby przetwarzania danych) w zakresie przetwarzanych przez siebie wszelkich danych osobowych – jest właściciel sklepu internetowego Rafał Tokarczyk. Dane przechowywane są w bazie danych właściciela sklepu internetowego przez okres jednego miesiąca a następnie są trwale usuwane. Dane te pobierane są wyłącznie do realizacji umowy kupna/sprzedaży. W szczególnych przypadkach – gdy dowodem zakupu będzie faktura nie paragon- administrator danych może dane „Kupującego” nadal przetwarzać, ponieważ obowiązek przetwarzania danych wynika z przepisów o rachunkowości. Dane te będą przekazywane do firmy prowadzącej rozliczenia księgowe sklepu internetowego „sklep-goralski.pl, Rafal Tokarczyk”.

2.4 Strony („Kupujący „ i „Sprzedający”), jeśli wymaga tego właściwe prawo, współpracują ze sobą w dobrej wierze oraz zapewniają wsparcie w sytuacji, gdy osoby, których dane dotyczą zechcą skorzystać ze swojego prawa dostępu, poprawy, wymazania lub przeniesienia swoich danych, jak również w sytuacji, gdy organy właściwe złożą odpowiedni wniosek mający na celu weryfikację, czy Strony spełniają odpowiednie wymagania.

2.5 Sklep internetowy „sklep-goralski.pl, Rafal Tokarczyk” poinformuje „Kupującego” lub inne strony (np. organ właściwy do ochrony danych osobowych lub organy państwowe) o naruszeniu ochrony danych (w sytuacji gdy sytuacja już zaistniała lub zachodzi podejrzenie wystąpienia sytuacji, w wyniku której doszło lub może dojść do nieumyślnego, bezprawnego lub nieupoważnionego zniszczenia, utraty, zmiany, ujawnienia, wykorzystania lub wejścia w posiadanie danych osobowych)

Marzec 2018

 

 

 

3 Responses to Regulamin sklepu internetowego:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*


one × 5 =